Indkøb

Global Timber er en troværdig, kompetent og fair handelspartner i vores store international indkøbsnetværk.

Vi er stolte af vores status som en meget attraktiv forretningspartner i vores leverandørnetværk pga. vores størrelse, vores volumen og vores ansvarlige økonomi.

 

Ansvarligt indkøb

Den overvejende del af vores indkøb sker fra såkaldte ”risikolande”. Vi skal derfor sikre, at vi ikke, hverken direkte eller indirekte, drager fordel af, bidrager til, støtter eller på nogen måde medvirker til krænkelse af menneskerettigheder eller arbejdsmarkedsrettigheder.

Som en international virksomhed driver vi forretning i lande med forskellige forretningsmæssig og kulturel praksis. Ligeledes, er vi underlagt forskellige lovgivningsrammer omkring overholdelse af arbejds- og menneskerettigheder.

Derfor har den Europæiske Union (EU) pålagt virksomheder at implementere et system, der skal forhindre indkøb af illegal træ. Global Timber lever fuldt ud op til disse EUTR krav.

Vi står til rådighed med råd og vejledning omkring vores krav til vores forhandlere.

Venligst klik her for mere information omkring miljøansvar og lovgivningscertificeringer.

Vores leverandørområder 

Vi køber træ ind fra de største leverandørområder i verden. Og vi har tætte samarbejdsrelationer med et stort netværk i hver af disse områder. I flere af disse områder har vi stærk tilstedeværelse i form af vores egne specialuddannede folk med stort kendskab til træindustrien.