Vælg sprog:
DK Dansk
EN Engelsk

Søg træsorter:

henter..

Myter om
tropisk skovbrug

For at aflive nogle af myterne forbundet med træindustrien og skovrydning, har vi inviteret ekspert i bæredygtig tropisk skovbrug, Krishnanunni Ravindran, til at give os sine modsvar på de fem mest almindelige myter, der findes i forbindelse med skovbrug.

 

  1. Myte: Træindustrien er den største synder ift. skovrydning af tropiske skove og regnskoven

Der er en misforståelse om, at skovbrug er hovedårsagen til ødelæggelse af de tropiske skove. Den største drivkraft for skovrydning i troperne er derimod landbruget, som står for 73% af skovrydningen i tropiske og subtropiske lande. Størstedelen af ​​denne skovrydning er for at imødekomme den globale efterspørgsel efter kød, soja og palmeolie.

Men 30 % af den mad, vi dyrker globalt, går til spilde hvert år, hvilket betyder, at den jord, der bruges til at dyrke dem, også går til spilde. Ved at forhindre madspild kunne vi brødføde flere mennesker ved at bruge den samme tilgængelige agerjord.

 

  1. Myte: Al fældning af træer betragtes som skovrydning

Ifølge International Tropical Timber Organization (ITTO) er bæredygtig høst af tømmer ikke skovrydning. Skovrydning sker som et resultat af omdannelsen af ​​naturlige skove til landbrug. Bæredygtig skovdrift respekterer skovenes naturlige evne til at gro, og kun et vist antal og kvalitet af træer fældes. Også nye træer plantes til erstatning for de fældede, for at skoven kan fortsætte en sund livscyklus.

 

  1. Myte: Skove bør stå urørt for at optage så meget CO2 til sig som muligt

Naturskove udgør et vigtigt lager af CO2. Træer indkapsler CO2 hurtigere, når de er unge, og absorptionshastigheden aftager, når de modnes. Ud over en vis alder (afhængigt af arten), begynder træer at kaste deres blade og grene, som så frigiver det CO2, der ellers er låst i dem. Ved at forvalte skovene gennem bæredygtig høst af modne træer hjælper forvalterne således skovene med at lagre mere CO2, end hvis de efterlades uberørte.

 

  1. Myte: Plantagetræ skal erstatte træ fra naturlige skove

De fleste mennesker føler, at indkøb af træ fra plantager er mere miljømæssigt korrekt, og naturlige skove bør ikke udnyttes til træ eller træprodukter. En fjerdedel af verdens befolkning er afhængig af skovene for deres eksistens. Hurtigvoksende plantager dyrkes specifikt for at imødekomme de kommercielle behov, og derfor bliver lokalbefolkningen nogle gange nægtet adgang til plantager, hvilket fratager dem deres levebrød.

Naturskove kræver ikke intens forvaltning som plantager. På grund af deres rige mangfoldighed er træer i de naturlige skove mere modstandsdygtige over for skadedyr, sygdomme, ukrudt og naturlige farer. Hvorimod plantager for det meste indeholder en enkelt art, og derfor er plantagetræer mindre modstandsdygtige over for skadedyr og sygdomme.

 

  1. Myte: Træfældning påvirker dyrelivet og deres levesteder

For at skabe levesteder for alle skovens vilde dyrearter skal skovene være forskellige med hensyn til alder og størrelse af træer, arter og areal. Bæredygtig skovfældning kan hjælpe med at bevare denne strukturelle mangfoldighed og skabe et dynamisk skovhabitat for at understøtte en større biodiversitet. Biodiversitet kan dog drage fordel af bæredygtig skovfældning i det lange løb, da de er intenst planlagt og omhyggeligt udført metode for at minimere enhver mulig påvirkning af den umiddelbare vegetation og dyreliv.

 

 Af: Krishnanunni Ravindran

På dansk af Emma Wallace

 

Link til den udvidede originalartikel på engelsk her.

 

Referencer: