Vælg sprog:
DK Dansk
EN Engelsk

Søg træsorter:

henter..

Environmental
Product
Declaration

Hvad er en miljøvaredeklaration (EPD)?

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, som dokumenterer en vares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. For at lave en EPD kræves det, at man har viden om råmaterialer samt diverse forarbejdningsprocesser såvel som transport. Den er offentliggjort af en EPD-programoperatør (tredjepartsverificeret) og angiver produktets CO2-mæssige fodaftryk – kaldet globalt opvarmningspotentiale (GWP). Udover CO2, indeholder en EPD også miljøpåvirkninger til luft, jord og vandområder. Kort sagt gør EPD’er det lettere at sammenligne forskellige byggematerialers påvirkning på miljøet.

EPD’er hjælper kunderne med dokumentation af bæredygtighed i byggeriet

Med de nye EPD-krav i bygningsreglementet fra 2023, står byggebranchen over for nye krav for alle produkter, som indgår i nybyggeri over 1.000 m2.  Det bliver særdeles essentielt for byggeherrerne at blive specifik på klima- og miljøpåvirkningerne på de konkrete produkter, varer og serviceprodukter, der er i værdikæden.

EPD dokumenter

Herunder kan du se og downloade Global Timbers EPD dokumenter.

EPD oversigtsdokument (One pager)

EPD Tali Terrassebrædder

EPD Kantskåret Mahogni