Vælg sprog:
DK Dansk
EN Engelsk

Søg træsorter:

henter..

Moderne
SKOVDRIFT

Træ- og træprodukter opfanger og lagrer CO2. Især hårdttræ har en meget lang levetid, og kan genbruges flere gange i løbet af denne. Når dets funktionstid er slut, kan træ tjene som alternativ til fossile energikilder ved afbrænding. Træ er altså et fantastisk eksempel på et klimavenligt produkt, som giver plus i CO2 regnskabet.

 

Hvordan gavner hugst?

Et essentielt princip i ansvarlig skovdrift er, at der aldrig fældes mere end tilvæksten. Derved bevares og forynges skovens bestand, hvilket maksimerer optagelsen af kulstof. Strategisk skovdrift sikrer også en sund diversitet af arter, og giver optimale levevilkår for både dyr og planter.

Fra 2000 – 2020 har et øget fokus på ansvarlig skovdrift betydet følgende for verdens tempererede skove:

  • Skovområder i Europa er vokset med cirka 0.4%
  • Skovområder i Rusland er vokset med cirka 0.74%

I samme periode ses dog en negativ udvikling i udbredelsen af tropisk skov:

  • Brasilien har mistet 15% af landets skovområde
  • Sub-Sahara Afrika har mistet cirka 8% af de tropiske skovområder
  • Indonesien har mistet 10% af landets skovområde

Kilde: Global Forest Watch data

Ansvarlig skovdrift tilbyder en holdbar, langvarig løsning på de problemer, de tropiske skovområder står overfor.

 

Moderne skovdrift i tropisk skov

Tropiske skove dækker kun 10% af verdens areal, men spiller alligevel en central rolle for både dyreliv og miljø, på grund af deres biodiversitet og gunstige vækstforhold.

Den største trussel mod tropiske skovområder af afskovning. Hermed forstås rydning af skovarealer til fordel for minedrift eller landbrug – begge typer af produktion med et negativt CO2 aftryk.

Afskovningen sker, fordi de lokale samfund har brug skovens ressourcer til at skabe arbejdspladser og økonomisk velstand i deres område. Her kan ansvarlig skovdrift tilbyde et miljørigtigt alternativ.

Ved moderne, ansvarlig skovdrift bevares de tropiske skove og lokalsamfundets livsgrundlag. Benyttelse af lokal arbejdskraft er essentiel for driften, og levestandarderne stiger ofte i de områder, hvor praksissen benyttes.

 

Hvordan sikres en ansvarlig skovdrift?

Hvis du vil være med til at støtte ansvarlig, moderne skovdrift, skal du købe certificeret træ. Certificeringsordninger er med til at sikre fremtidig skovdrift verden over.

Miljøcertificeringer sikrer ikke kun skovens sundhed, men også vilkårene for lokalsamfundene.