Vælg sprog:
DK Dansk
EN Engelsk

Søg træsorter:

henter..

Lavere emission &
bedre skovbevaring
i Centralafrika

Hjertet af Assala projektet er udviklingen af software til ruteplanlægning i skovbrug, som kan reducere CO2 udledningen og spare skoven for unødig vejførelse. 

__

I det bæredygtige erhvervslivs verden er det afgørende at tage stilling til indirekte drivhusgasemissioner – især i de globale leverandørkæder.

Indirekte drivhusgasemissioner, også kendt som Scope 3-emissioner,  forekommer i hele organisationens værdikæde, og udgør ofte en betydelig del af en virksomheds samlede klimaaftryk.

For virksomheder i træsektoren, som Global Timber, udgør Scope 3-emissioner relateret til træleverandørkæden en stor, fælles udfordring. Skovrydning, skovforringelse, transport og andre aktiviteter bidrager til disse emissioner. For at bevare skoven og reducere udledningen, er det nødvendigt med projekter som dette, der bruger tilgængelig teknologi på en ny måde.

Assala projektet

Assala projektet er et bemærkelsesværdigt initiativ, som tager udfordringen op.

Projekt fokuserer på at støtte Afrikas træindustri, især i regioner, der er sårbare over for klimaændringer. Det er estimeret, at projektet på sigt kan nå op til 15-20 skovkoncessioner i Centralafrika.

Hvordan fungerer det?

Assala-projektet anvender teknologi til at hjælpe virksomheder i vores produktionslande med at planlægge deres ruter mere effektivt. Dette reducerer ikke kun miljøpåvirkningen men også driftsomkostningerne.

Ved at tage højde for et gennemsnitligt årlig tilladt skovfældningsområde på 5.000 hektarer og 10% fejl ved vejbyggeri, estimeres det, at projektet kan spare omkring 75 km vej pr. år og reducere CO2-emissioner med 95.000 tons årligt.

– 75 km vej
– 95.000 tons CO2

Andre påvirkninger forventes også med hensyn til reduktion af forstyrrelser i dyrelivet og økosystemtjenester, men disse er vanskeligere at kvantificere.

Vores rolle som EU-importør

Som virksomhed med base i EU har vi en unik mulighed for at gøre en forskel ved at reducere vores Scope 3-emissioner.
Ved at støtte projekter som Assala, både økonomisk og operationelt, bidrager vi aktivt til at bæredygtiggøre leverandørkæder, bevare skove og bekæmpe klimaændringer.

Assala-projektet eksemplificerer, hvordan EU-virksomheder kan tage konkrete skridt for at reducere deres CO2-aftryk i globale værdikæder og samtidig gøre en positiv forskel for miljøet og lokalsamfundende.

Læs mere om projektet på Fair & Precious’ hjemmeside.